Tietosuojaseloste

Yleistä

Automyynti R. Jauhiainen Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Automyynti R. Jauhiainen Oy (Y-tunnus:1067039-0) Lappastentie 1 92140 Pattijoki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: risto.jauhiainen@automyynti-jauhiainen.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Yhteystietojen antaminen on pakollista ostaessasi Automyynti R. Jauhiainen Oy:ltä Internetin kautta. Tietojen lähde on käyttäjä itse.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Automyynti R. Jauhiainen Oy väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja- asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Automyynti R. Jauhiainen Oy:n omilla työntekijöillä

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys: Automyynti R. Jauhiainen Oy (Y-tunnus:1067039-0) Lappastentie 1 92140 Pattijoki

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä Automyynti R. Jauhiainen Oy henkilökuntaan. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta henkilökuntamme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Automyynti R. Jauhiainen Oy tallentamat tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla: risto.jauhiainen@automyynti-jauhiainen.fi

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Automyynti R. Jauhiainen Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja - suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Automyynti R. Jauhiainen Oy ei käytä evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita.

Hyödynnämme Google Analyticsia ja Google AdWordsia sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin ja trendeihin. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: risto.jauhiainen@automyynti-jauhiainen.fi